Prerada gume

rubber

Razvili niz novih proizvoda i usluga za mješalice i mlinove i ekstruder koji se koriste u pripremi gume.